Huyện CưMgar long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng (18/03/2015)

CưMgar là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trải qua 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc huyện CưMgar đã nêu cao truyền thống kiên cường, bất khuất, anh dũng vượt qua mọi gian nan, thử thách, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần cùng nhân dân cả nước đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi hoàn toàn. Sau sự kiện vẻ vang mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước - phát huy truyền thống cách mạng, cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc trong huyện rời bỏ cây súng, cái ná, cây chông, đoàn kết hiệp lực đóng góp sức người, sức của khắc phục hậu quả chiến tranh, nỗ lực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung phát triển kinh tế xây dựng huyện CưMgar ngày một giàu mạnh. Để phát triển bền vững, Đảng bộ-chính quyền huyện CưMgar đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế có trọng tâm, từng bước hình thành các vùng chuyên canh sản xuất theo hướng vững chắc. Huyện đã có nhiều chủ trương, tiến hành thực hiện nhiều biện pháp để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, toàn diện, nhất là các loại cây công nghiệp lâu năm cho giá trị kinh tế cao như càfê, cao su, hồ tiêu… Ngày mới giải phóng, kinh tế huyện nhà còn khá manh mún, nhỏ lẻ, tự cung-tự cấp là chính, nhưng đến nay toàn huyện đã có diện tích càfê ổn định gần 36.000 ha với sản lượng hàng năm đạt khoảng 80.000 tấn nhân xô. Trên 8.700 ha cao su với sản lượng trung bình hàng năm đạt trên 12.500 tấn; trên 1.000 ha cây hồ tiêu (diện tích quy thuần) với sản lượng hàng năm khoảng 2.000 tấn. Cùng với thế mạnh về các diện tích cây công nghiệp lâu năm, huyện CưMgar còn từng bước hình thành các vùng sản xuất cây nông sản ngắn ngày, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp đa dạng, góp phần tăng thu nhập cho người dân và từng bước tham gia sâu vào thị trường xuất khẩu. Từ đống tro tàn đổ nát sau chiến tranh, đến nay kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên toàn địa bàn… Sau 40 năm huyện CưMgar được giải phóng, đặc biệt là hơn 30 năm huyện CưMgar được hình thành và phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trong huyện đã có những bước phát triển vượt bậc và vững chắc. Kết quả này phản ánh rõ nét sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quản lý và điều hành và hiệu quả của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đoàn kết chung sức của đồng bào các dân tộc trong huyện…
Tại buổi lễ, đồng chí Trần Hiếu-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ-nhân dân các dân tộc huyện CưMgar đã và đang đạt được trong 40 năm sau ngày giải phóng. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh: Phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – trong thời gian tới, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện CưMgar tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, chú trọng xây dựng nguồn lực con người để xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển giàu mạnh…
Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam huyện đã phát động thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 2015; tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Ngày hội các làng văn hóa huyện CưMgar lần thứ VII năm 2015 và buổi lễ kỷ niệmn 40 năm ngày giải phóng đã thành công tốt đẹp ./.

---Văn Sơn, Công Phong, Đài TT CưMgar--

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn