Huyện CưMgar tổng kết chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2014 (30/03/2015)

Huyện CưMgar vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2014, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. Đồng chí Trương Văn Chỉ-Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện chủ trì hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương, trong năm 2014 các địa phương trong huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực thi đua hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Đồng thời tiếp tục kêu gọi, tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ các địa phương từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua đó tinh thần dân chủ trong cộng đồng được phát huy, đồng bào các dân tộc trong huyện tích cực tham gia đóng góp cùng Nhà nước hoàn thiện các thiết chế văn hóa và cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong năm qua, nguồn vốn Nhà nước đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là trên 18,3 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác trên địa bàn 3,6 tỷ đồng; vốn huy động từ các doanh nghiệp Nhà nước trên 1,7 tỷ đồng và đặc biệt nguồn vốn huy động đóng góp trong nhân dân trên 20,8 tỷ đồng. Đồng thời nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện còn tham gia đóng góp trên 13.700 ngày công lao động và tự nguyện hiến trên 13.900 m2 các loại để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện: Đến nay toàn huyện có 100% số xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí về quy hoạch, trường học, tỷ lệ lao động và tiêu chí về an ninh trật tự xã hội; 01 xã đạt tiêu chí về giao thông; 08 xã đạt tiêu chí về thủy lợi; 13 xã đạt tiêu chí về điện; 02 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; 04 xã đạt tiêu chí về chợ nông thôn; 14 xã đạt tiêu chí về bưu điện; 09 xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư; 14 xã đạt tiêu chí về thu nhập; 08 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo; 13 xã đạt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất; 14 xã đạt tiêu chí về giáo dục; 12 xã đạt tiêu chí về y tế; 04 xã đạt tiêu chí về văn hóa; 07 xã đạt tiêu chí về môi trường và 07 xã đạt tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. Toàn huyện đã có 01 xã đạt 18 tiêu chí; 03 xã đạt 15 tiêu chí; 10 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 01 xã đạt 08 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Huyện CưMgar có 15 xã triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, theo lộ trình đến năm 2020 huyện CưMgar cần có 285 tiêu chí cần đạt, thì đến nay đã đạt chuẩn được 189 tiêu chí. Trên cơ sở tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Một khó khăn thường trực mà các địa phương nêu lên tại hội nghị đó là nguồn vốn đầu tư hỗ trợ cho chương trình còn ít, mang tính nhỏ giọt và chưa kịp thời. Đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để thực hiện và hoàn thiện tiêu chí về giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; chợ nông thôn và môi trường.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Văn Chỉ-Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đề nghị các xã cần tiếp tục tăng cường các hoạt động thông tin-tuyên truyền; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho chương trình; tập trung vốn cho xây dựng và phát triển theo đúng quy hoạch; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục-y tế; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Toàn huyện phấn đấu trong năm 2015 có 03 xã cơ bản đạt chuẩn 19 tiêu chí; 05 xã đạt chuẩn từ 15 đến 18 tiêu chí và 07 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí. Từ đó tạo động lực nhân rộng điển hình, xây dựng huyện CưMgar đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

 Nhân dịp này, UBND huyện đã biểu dương và khen thưởng cho 28 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 ./.

---Văn Sơn, Đài TT CưMgar---  

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn