Huyện CưMgar - tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015 (26/03/2015)

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện CưMgar vừa tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015.

Để làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015, ngay từ cuối năm 2014 cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các bước tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2015 đảm bảo số lượng, an toàn, đúng luật định. Nhờ thực hiện tốt công tác sơ tuyển, xét duyệt ngay từ cơ sở, nên chất lượng giao quân năm 2015 ở huyện CưMgar đạt khá cao. Trong 245 tân binh lên đường nhập ngũ, có 60% được xếp loại sức khỏe từ loại I đến loại II; 98,9% có trình độ văn hóa từ THCS trở lên; có 09% có trình độ trung cấp-cao đẳng. Đặc biệt có 07 tân binh là đảng viên cộng sản; 02 tân binh là công nhân viên chức. Để đạt được kết quả này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các địa phương đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, chủ động và có nhiều đổi mới trong khâu sơ tuyển, xét duyệt. Đặc biệt là công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của toàn dân, nhất là lớp thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015, huyện CưMgar cũng đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016. Theo đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy-chính quyền địa phương, tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Toàn huyện phấn đấu 100% thanh niên có lệnh nhập ngũ viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ của người công dân, phấn đấu công tác giao nhận quân năm 2016 đạt 100% chỉ tiêu trên giao ./.

---Văn Sơn, Đài TT CưMgar---  

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn