Kế hoạch số 1565/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk (25/07/2022)

Kế hoạch số 1565/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về  phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn