Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị (04/07/2018)

Sáng ngày 03/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã tổ chức lễ khai giảng Lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2018. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Lê Đức Thắng – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Tham gia lớp học có 47 học viên là các công chức, viên chức, cán bộ bán chuyên trách, cán bộ thôn, buôn, tổ dân phố tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, lớp học diễn ra từ ngày 02/7/2018 đến 31/8/2018, nhằm giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng và sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. Từ đó xây dựng thế giới khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng; củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị công tác.

Đồng chí Lê Đức Thắng – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Đức Thắng – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị các học viên nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc hài hòa để tham gia đầy đủ nội dung, chương trình lớp học đã đề ra.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp sơ cấp lý luận chính trị.

Minh Lý

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn