Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2018 (29/03/2018)

Sáng 29/3/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2018 cho các học viên là cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo trên địa bàn huyện.        

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo

Trong 2 ngày (từ 29/3/2018 đến 30/3/2018), các học viên được tiếp thu các chuyên đề về các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam; Quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 18/11/2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện và công tác đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân dân Việt Nam.  

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên hiểu và nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình nhằm tham mưu tốt hơn cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác trong lĩnh vực tôn giáo.

Minh Lý

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn