Khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018 (31/10/2018)

Vừa qua, Hội Nông dân huyện Cư M'gar phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018.

190 học viên cán bộ Hội Nông dân trên địa bàn huyện tham gia tập huấn sẽ được truyền đạt và tìm hiểu các chuyên đề về hoạt động kinh tế-xã hội của Hội Nông dân cơ sở; chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những vấn đề chung trong công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân; thời kỳ nông nghiệp 4.0 và khả năng áp dụng ở Việt Nam; Hội Nông dân với việc Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương…

Lớp tập huấn lần này nhằm giúp cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, xây dựng và cũng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng với nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới./.

H Xiu

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn