Khai mạc lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính ở huyện Cư M'gar (03/01/2019)

Huyện ủy Cư M'gar phối hợp với trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ không tập trung) khóa học 2018-2019.

Tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính lần này có 77 học viên gồm cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học và cán bộ, công chức ở các xã-thị trấn. Dự kiến lớp học sẽ diễn ra trong thời gian 15 tháng và các học viên sẽ được giảng viên trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk truyền đạt 07 học phần với những nội dung trọng tâm như: Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Kiến thức về quốc phòng-an ninh…

Về tham dự và phát biểu trong buổi lễ khai giảng, đồng chí Đỗ Văn Dương - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã nêu rõ tầm quan trọng trong công tác bồi dưỡng và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, CCVC. Đồng thời đề nghị học viên cần xác định động cơ học tập đúng đắn, thu xếp thời gian và công việc tham gia học tập đầy đủ, chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học và các phong trào, hoạt động do nhà trường phát động… Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính lần này được mở tại huyện sẽ tạo điều kiện thuận lợi và trang bị cho đội ngũ cán bộ, CCVC những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nội dung khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý để từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn