Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2026 giữa BHXH huyện với Hội LHPN huyện Čư M'gar (04/05/2022)

BHXH huyện và Hội LHPN huyện Čư M'gar vừa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2026. Đồng thời ký hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT và trao thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp thực hiện

Nội dung hai đơn vị thống nhất ký kết: Tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phổ biến, tuyên truyền chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, xây dựng và thực hiện mô hình về BHXH, BHYT, thực hiện giao chỉ tiêu vận động, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo từng năm, phấn đấu hằng năm lũy kế tăng từ 5 đến 10% hội viên tham gia BHXH và trên 90% hội viên tham gia BHYT thuộc các nhóm của Luật BHYT. Đồng thời chủ động phối hợp trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về BHXH, BHYT, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở làm đại lý thu BHXH, BHYT…

Cũng tại buổi lý kết chương trình phối hợp giữa BHXH huyện và Hội LHPN huyện Čư M'gar, Bưu điện huyện Čư M'gar đã phối hợp trao tặng thẻ BHYT cho 17 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện (kinh phí thực hiện do cán bộ, người lao động Bưu điện huyện quyên góp, ủng hộ)./.

 

H'Xiu Êban

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn