Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cư M’gar giải quyết cho vay theo Nghị quyết 11 ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (04/05/2022)

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa qua phòng giao dịch chi nhánh NHCSXH huyện Cư M'gar đã thực hiện giải ngân cho 17 khách hàng với số tiền gần 800 triệu đồng, trong đó có 1 khách hàng được vay vốn 10 triệu đồng để mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến với lãi suất 1,2%/năm, thời hạn vay 3 năm; 16 khách hàng được vay vốn hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP với số tiền 780 triệu đồng, lãi suất 7,92%/năm, thời hạn 5 năm.

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách giải ngân theo Nghị quyết 11 của Chính phủ

 

Ngay khi giải ngân, cán bộ ngân hàng đã tư vấn, hướng dẫn người vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích nhằm đạt hiệu quả cao. Qua đó giúp các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn có thiết bị phục vụ học tập được tốt hơn, giúp lao động có điều kiện làm việc, góp phần ổn định và cải thiện đời sống kinh tế.

Thực hiện Nghị quyết 11 ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cư M'gar được cấp 3 tỷ đồng để triển khai hỗ trợ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến, và vay vốn hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP, qua đó góp phần ổn định và cải thiện đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

 

Công Phong        

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn