QĐ công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách của huyện Cư M'gar năm 2014 (14/03/2016)

Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 09/10/2016 của UBND huyện Cư M'gar, về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách của huyện Cư M'gar năm 2014.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn