QĐ phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách cơ sở thuộc UBND các huyện thị xã thành phố năm 2019 (05/11/2019)

Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách cơ sở thuộc UBND các huyện thị xã thành phố năm 2019

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn