Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND huyện Cư M'gar v/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Cư M'gar năm 2017 (23/08/2017)

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND huyện Cư M'gar v/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Cư M'gar năm 2017

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn