Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND huyện Cư M'gar về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Cư Mgar năm 2016 (10/08/2017)

Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND huyện Cư M'gar về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Cư Mgar năm 2016.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn