Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND huyện Cư M'gar về công khai Thông báo tuyển dụng Công chức xã, thị trấn năm 2022 (25/07/2022)

Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND huyện Cư M'gar về công khai Thông báo tuyển dụng Công chức xã, thị trấn năm 2022

Thông báo số 157/TB-UBND ngày 06/7/2022 của UBND huyện Cư M'gar về tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2022

Biểu mẫu số 01

Biểu mẫu số 02

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn