Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND huyện Cư M'gar về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục và viên chức sự nghiệp khác năm 2022 thuộc UBND huyện Cư M'gar (28/07/2022)

Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND huyện Cư M'gar về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục và viên chức sự nghiệp khác năm 2022 thuộc UBND huyện Cư M'gar

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn