Thông báo 985/SGDĐT-VP ngày 23/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về địa chỉ Email và số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Đắk Lắk (23/06/2022)

Thông báo 985/SGDĐT-VP ngày 23/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về địa chỉ Email và số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Đắk Lắk

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn