Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn huyện CưM’gar theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ (Thời điểm: ngày 27/03/2022) (28/03/2022)

Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn huyện CưM'gar theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ (Thời điểm: ngày 27/03/2022)

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn