Thông báo công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhân thông tin phản ánh, KNTC của người dân, doanh nghiệp (03/12/2019)

Thông báo công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhân thông tin phản ánh, KNTC của người dân, doanh nghiệp

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn