Thông báo số 13/TB-HĐTD ngày 27/7/2012 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và viên chức sự nghiệp khác năm 2022 về giới hạn nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và viên chức sự nghiệp khác năm 2022 của UBND huyện Cư M'gar (28/07/2022)

Thông báo số 13/TB-HĐTD ngày 27/7/2012 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và viên chức sự nghiệp khác năm 2022 về giới hạn nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và viên chức sự nghiệp khác năm 2022 của UBND huyện Cư M'gar

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn