Thông báo số 174/TB-UBND ngày 22/7/2022 của UBND huyện Cư M'gar về tiếp nhận hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của Hộ Gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn huyện Cư M'gar (25/07/2022)

Thông báo số 174/TB-UBND ngày 22/7/2022 của UBND huyện Cư M'gar về  tiếp nhận hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của Hộ Gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn huyện Cư M'gar

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn