Thông báo số 374/UBND-KGVX ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về hoàn trả chênh lệch giá xét nghiệm nhanh COVID-19 theo Thông báo số 05/TB-YTTMR ngày 07/01/2022 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tumch giá xét nghiệm nhanh COVID-19 (13/01/2022)

Thông báo số 374/UBND-KGVX ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Lawsk về  hoàn trả chênh lệch giá xét nghiệm nhanh COVID-19 theo Thông báo số 05/TB-YTTMR ngày 07/01/2022 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn