Thông báo số 91/TB-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức năm 2022 (23/05/2022)

Thông báo số 91/TB-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức năm 2022

Phụ lục chỉ tiêu kèm theo thông báo

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn