Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và viên chức sự nghiệp khác năm 2022 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar` (10/05/2022)

Thông báo số 100/TB-UBND ngày 05/5/2022 của UBND huyện Cư M'gar về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và viên chức sự nghiệp khác năm 2022 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M'gar.

Phụ lục số 01 

Phụ lục số 02

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn