V/v tạm thời áp dụng Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (29/09/2021)

V/v tạm thời áp dụng Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Cư M'gar kể từ 00h00 ngày 29/9/2021

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn