Về việc hướng dẫn lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư M’gar (23/11/2021)

Về việc hướng dẫn lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư M'gar

- Phiếu ý kiến;

- Biên bản họp;

- Báo cáo tóm tắt quy hoạch SDĐ đến năm 2030;

- Bản đồ.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn