Vv thông báo các hành vi mạo danh, giả danh y - bác sỹ, tổ chức của ngành Y tế để lừa đảo. (14/10/2019)

Công văn số 2514/SYT-VP ngày 09/10/2019 của Sở Y tế v/v thông báo các hành vi mạo danh, giả danh y - bác sỹ, tổ chức của ngành Y tế để lừa đảo.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn