Xã Cư M'gar - phát huy vai trò chủ thể của quần chúng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới (14/09/2020)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn – thời gian qua bộ mặt nông thôn và đời sống của đại bộ phận quần chúng nhân dân ở xã Cư M'gar không ngừng được cải thiện. Đây là những thành quả của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện công tác truyền thông, vận động, đặc biệt là việc phát huy tốt vai trò chủ thể của quần chúng nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Một đoạn đường buôn Huk B đang được bê tông hóa

Tại buôn Húk B (xã Cư M'gar), để có tuyến đường bê tông dài 175 m, rộng 03 m như hiện nay, ngoài sự hỗ trợ xi măng của Nhà nước, đồng bào trong buôn đã tự nguyện tham gia đóng góp mỗi hộ từ 300.000đ đến 1.000.000đ để cùng chính quyền địa phương nâng cấp, mở rộng tuyến đường. Gia đình ông Lê Thanh Hưng một trong những hộ gia đình tiên phong trong việc hiến đất để mở đường giao thông ở buôn Húk B (xã Cư M'gar). Ông Lê Thanh Hưng cho biết: để mở rộng tuyến đường, gia đình ông Hưng đã tự nguyện hiến 30 m2 đất, chặt bỏ 01 hàng cà phê nhưng không tính toán thiệt hơn mà còn góp thêm tiền để cùng địa phương bê tông hóa tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân địa phương đi lại sinh hoạt và sản xuất… Tương tự, với sự đồng thuận của đồng bào, mới đây ở buôn Kna B (xã Cư M'gar) cũng đã có 04 đoạn đường được bê tông với tổng chiều dài 242 m, rộng 03 m, bê tông dày 14 cm…

Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, không chỉ ở buôn Húk B và Kna B, việc nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn bằng việc huy động sức dân cũng trở thành phong trào rộng khắp ở nhiều thôn, buôn khác ở địa bàn xã Cư M'gar. Mặc dù đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục thông qua quy chế dân chủ đã khơi dậy tinh thần tự giác, tự nguyện, vai trò chủ thể của quần chúng nhân dân trong việc tham gia hiến đất, góp công, góp sức để làm đường giao thông và xây dựng thiết chế văn hóa. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay đồng bào các dân tộc ở xã Cư M'gar đã tham gia đóng góp được gần 600 triệu đồng để cùng chính quyền địa phương từng bước hoàn thiện các tuyến đường giao thông nội vùng. Ngoài tham gia đóng góp tiền, đồng bào còn tự nguyện hiến đất, tham gia hàng trăm ngày công lao động với mong muốn các tuyến đường sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Nhờ huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực to lớn trong nhân dân nên thời gian gần đây chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Cư M'gar từng bước được đẩy nhanh tiến độ. Hiện nay xã Cư M'gar đã cơ bản hoàn thiện được 15/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện xã Cư M'gar đang nỗ lực huy động, lồng ghép các nguồn lực để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, thiết chế văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội ở địa phương ngày càng phát triển, phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt chuẩn xã nông thôn mới theo đúng lộ trình và kế hoạch đã đề ra ./.

 

-S.Pa-

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn