Xã Quảng Hiệp nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao (25/08/2021)

Xã Quảng Hiệp đặt mục tiêu năm 2022 sẽ hoàn thành 15/15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, do đó hiện nay hệ thống chính trị cũng như người dân địa phương đang nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đó.

Hoa viên xã Quảng Hiệp mới được xây dựng

Năm 2018 xã Quảng Hiệp được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau đó, Quảng Hiệp vinh dự được huyện chọn là một trong những xã điểm xây dựng, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022, cán bộ và nhân dân xã Quảng Hiệp phấn khởi, tiếp tục đoàn kết, thống nhất hành động và quyết tâm phấn đấu hoàn thành 15/15 tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022.

Quá trình xây dựng xã nông thôn mới lên xã nông thôn mới nâng cao của Quảng Hiệp có nhiều thuận lợi và cũng nhiều khó khăn, song được sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân trên địa bàn, nên việc các tiêu chí nông thôn mới nâng cao nhanh chóng hoàn thành. Tính đến nay, xã Quảng Hiệp đã đạt 12/15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, với tổng nguồn kinh phí đầu tư từ năm 20218 đến nay là 10,5 tỷ đồng, trong đó, nguồn TW, tỉnh , huyện hỗ trợ 7,5 tỷ đồng, ngân sách xã 500 triệu đồng, nhân dân địa phương đóng góp và các nguồn xã hội hóa khác 2,5 tỷ đồng. 3 tiêu chí còn lại gồm tiêu chí số 3 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 9 về xây dựng vườn hộ và tiêu chí số 11 về y tế. Trong 3 tiêu chí này, nhìn chung mức độ hoàn thành đã đạt từ 75-95%.

Giờ đây cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, kiên cố, phục vụ đắc lực cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương; phát triển dịch vụ thương mại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng hướng, đưa các cây có giá trị hàng hóa cao, giải quyết việc làm thường xuyên cho lao động địa phương, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống với mức thu nhập bình quân đầu người của xã Quảng Hiệp đã đạt gần 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từng năm, không còn nhà tạm, nhà dột nát; Hệ thống chính trị từ xã đến thôn được củng cố. Dân chủ cơ sở được phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống giáo dục, y tế ở nông thôn tiếp tục được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân nông thôn. Công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường nông thôn được cải thiện…

Nói đến xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là nói đến sự đổi mới bộ mặt nông thôn, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm của toàn dân để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương. Chính vì thế, quá trình thực hiện, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Quảng Hiệp đã vận dụng một cách sáng tạo các văn bản chỉ đạo để phù hợp với thực tế tại địa phương và nhất quán trong quan điểm chỉ đạo là phải dân chủ, công khai, minh bạch, trên nền tảng "lấy sức dân để lo cho dân", đảm bảo nguyên tắc "dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ" nên được cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tích cực.

Hy vọng rằng, với sự nỗ lực cố gắng đó, xã Quảng Hiệp sẽ nhanh chóng hoàn thành 15/15 tiêu chí và sớm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn