Họp Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (23/02/2021)

Sáng 22/2, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử phát biểu tại cuộc họp

Tham dự có các đồng chí: Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử và đại diện các cơ quan liên quan.

Các đại biểu dự họp

Triển khai công tác bầu cử, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) của tỉnh gồm 19 thành viên. Cuộc họp đã thông qua dự thảo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử. Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, làm rõ các bước, quy trình tổ chức bầu cử và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị chức năng để các khâu, các bước của quy trình bầu cử bám sát theo Kế hoạch số 42 /KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử nhấn mạnh: cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy đối với cuộc bầu cử. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra ngay các nội dung công việc, bảo đảm ngay từ đầu những nội dung công việc liên quan đến cuộc bầu cử đều được thực hiện đúng luật. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, yêu cầu của cuộc bầu cử, qua đó phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Từ đó, mọi người tích cực hưởng ứng, tham gia một cách tự giác, hiệu quả, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Đồng chí H'Kim Hoa Byă - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và tiến độ, thời gian công việc trong Kế hoạch của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh để hoàn thành các nhiệm vụ trong công tác bầu cử…

                                                           Theo Cổng TTĐT tỉnh

Các tin khác

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn