Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV & Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri xã Ea Kpam tích cực tham gia bầu cử (24/05/2021)

Cử tri xã Ea Kpam tích cực tham gia bầu cử

Cử tri huyện Cư M’gar nô nức tham gia ngày hội toàn dân- bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (24/05/2021)

Cử tri huyện Cư M’gar nô nức tham gia ngày hội toàn dân- bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cử tri xã Cư M’gar tích cực tham gia bầu cử (24/05/2021)

Cử tri xã Cư M’gar tích cực tham gia bầu cử

Cử tri thị trấn Quảng Phú tích cực tham gia bầu cử (24/05/2021)

Cử tri thị trấn Quảng Phú tích cực tham gia bầu cử

Cử tri Thị trấn Ea Pôk hăng hái tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (24/05/2021)

Cử tri Thị trấn Ea Pôk hăng hái tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hiển thị 6 - 10 of 85 kết quả.
Số bài trên trang 5
của 17

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn