* Tổng số diện tích, dân số và mật độ dân số 2017 của huyện Cư M'gar

- Dân số trung bình: 176.435 người;

- Mật độ dân số: 214 người/km2;

- Diện tích: 824,50 Km2.

* Diện tích, dân số và mật độ dân số 2017 phân theo xã, thị trấn

STT Đơn vị hành chính Diện tích
(km2)
Dân số trung bình
(người)
Mật độ dân số
(người/km2)
1 TT Quảng phú 9.73 16,230 1,668
2 TT Ea Pốc 40.83 16,033 393
3 Xã Ea Kiết 90.55 9,332 103
4 Xã Cư Đliê M'Nông 61.27 10,311 168
5 Xã Ea Tar 41.34 8,037 194
6 Xã Ea Mđróh 57.54 8,233 143
7 Xã Quảng Hiệp 54.25 12,996 240
8 Xã Ea H'Đing 42.95 10,602 247
9 Xã EaKpam 40.93 7,543 184
10 Xã Ea Tul 56.90 10,531 185
11 Xã CưM'gar 31.10 8,996 289
12 Xã Quảng Tiến 25.68 7,063 275
13 Xã Ea Đrơng 69.50 13,011 187
14 Xã EaMnang 22.21 9,205 414
15 Xã Cư Suê 35.11 10,682 304
16 Xã Cuôr Đăng 33.33 10,703 321
17 Xã Ea Kuếh 111.28 6,927 62
Toàn huyện 824.50 176,435 214

(Theo số liệu của Chi cục Thống kê huyện Cư M'gar)

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn