DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (11/12/2020)

 

STT TÊN ĐỀ TÀI KẾT QUẢ SAU KHI NGHIỆM THU
01

    - Mã số:

    - Tên chương trình/đề tài:

    - Cấp quản lý:

    - Lĩnh vực:

    - Đơn vị chủ trì:

    - Thời gian thực hiện:

- Báo cáo tổng hợp

- Báo cáo kết quả triển khai áp dụng của công trình, đề tài

     

 

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn