Danh sách các hạng mục đầu tư (11/12/2020)

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐANG CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

    STT DỰ ÁN
01

- Tên dự án:

- Mục tiêu chính:

- Lĩnh vực chuyên môn:

- Loại dự án:

- Thời gian thực hiện:

- Kinh phí dự án:

- Loại hình tài trợ:

- Nhà tài trợ:

- Tình trạng dự án:

 
     

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

STT DỰ ÁN
01

- Tên dự án:

- Mục tiêu chính:

- Lĩnh vực chuyên môn:

- Loại dự án:

- Thời gian thực hiện:

- Kinh phí dự án:

- Loại hình tài trợ:

- Nhà tài trợ:

- Tình trạng dự án:

 
   

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

STT DỰ ÁN
01

- Tên dự án:

- Mục tiêu chính:

- Lĩnh vực chuyên môn:

- Loại dự án:

- Thời gian thực hiện:

- Kinh phí dự án:

- Loại hình tài trợ:

- Nhà tài trợ:

- Tình trạng dự án:

 
   

 

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn