Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các tổ chức đoàn thể xã Cư Suê trong học tập theo tấm gương đạo đức của Bác (23/11/2018)

Thời gian qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Cư Suê đã có sức lan tỏa, nhiều tập thể, cá nhân đã có những việc làm thiết thực và hiệu quả, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển đi lên.

Đảng ủy xã Quảng Tiến với việc học tập và làm theo Bác (16/11/2018)

Thời gian qua việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở xã Quảng Tiến đã từng bước trở thành phong trào thi đua sôi nổi không những trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức mà còn thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia.

Chị H'Lê Na Adrơng – người phụ nữ điển hình trong việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/10/2018)

Những năm qua chị H'Lê Na Adrơng ở buôn Kroa A xã Ea Drơng là một trong những đảng viên trẻ tích cực trong việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở địa phương.

Đảng bộ huyện CưM'gar đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (31/08/2017)

Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện CưM'gar đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh.

Huyện CưM'gar sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và 05 năm thực hiện Công văn 258 của Ban Thường vụ Huyện ủy (30/08/2017)

Ngày 30/8/2017, Huyện ủy CưM'gar đã tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và 05 năm thực hiện Công văn 258 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Xã Quảng Hiệp - điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (18/08/2017)

Đảng bộ xã Quảng Hiệp đã được đánh giá là một trong những điểm sáng của huyện Cư M'gar sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đơn vị kinh tế đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (14/07/2017)

Tiêu biểu như Nông trường cao su Cuôr Đăng đã hỗ trợ 210 triệu đồng xây dựng được 03 nhà mái ấm công đoàn; hỗ trợ 05 gia đình có hoàn cảnh vay 80 triệu đồng để mua bò chăn nuôi.

Thương binh Hoàng Văn Thuần – Gương sáng làm kinh tế giỏi (27/06/2017)

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, khi trở về với cuộc sống đời thường, nhiều thương-bệnh binh trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất của người lính Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật và đã trở thành gương sáng trong sản xuất kinh doanh ở địa phương.

10 năm qua tổ chức Hội phụ nữ trong huyện đã vận động hội viên tiết kiệm được 20.868 kg gạo và gần 641,7 triệu đồng (12/06/2017)

Trong những năm qua, phong trào “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác” trong các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn huyện đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam (07/06/2017)

Là người đặt viên gạch đầu tiên cho nền báo chí cách mạng Việt Nam với việc tổ chức và xuất bản tờ Thanh niên từ năm 1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản báo chí quý báu với những giá trị to lớn về nội dung, tư tưởng, góp phần dẵn dắt nền báo chí cách mạng nói chung, người làm báo nói riêng phát triển và trưởng thành.

Hiển thị 11 - 20 of 60 kết quả.
Số bài trên trang 10
của 6

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn