Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Có 92% phụ nữ EaM’nang đăng ký tham gia phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. (16/03/2016)

Trong thời gian qua Hội Phụ nữ xã EaMnang đã vận động chị em thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực.

Đảng bộ xã Quảng Hiệp đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (10/03/2016)

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những năm qua Đảng bộ xã Quảng Hiệp đã tích cực triển khai nội dung, tinh thần của Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó đã tạo được chuyển biến quan trọng về nhận thức, việc làm, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội Cựu chiến binh huyện triển khai tốt các hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (04/03/2016)

Từ năm 2010 – 2015 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Hội Cựu chiến binh huyện triển khai có hiệu quả, có sức lan toả mạnh và thu hút đông đảo hội viên cựu chiến binh tham gia.

Huyện CưM’gar đẩy mạnh các hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. (03/03/2016)

Những năm qua, Đảng bộ huyện CưM’gar đã triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác được phát hiện, nhân rộng.

Đảng bộ Thị trấn Ea Pôk đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (25/02/2016)

4 năm qua, trên địa bàn thị trấn Ea Pôk việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức đoàn thể, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa Huyện CưM’gar đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (04/02/2016)

Trong những năm qua, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và liên tục của cán bộ CNVC Bệnh viện Đa khoa huyện CưM’gar. Qua đó góp phần nâng cao y đức và tinh thần phục vụ của cán bộ CNVC Bệnh viện Đa khoa huyện đối với nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN MINH, NGƯỜI GIẢNG VIÊN TÂM HUYẾT (03/02/2016)

Cán bộ, học viên học tập, bồi dưỡng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) thường nhắc đến đồng chí Nguyễn Văn Minh,

Hội Phụ nữ xã CưDliêMnông đẩy mạnh phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (22/01/2016)

Trong thời gian qua Hội phụ nữ xã CưDliêMnông đã triển khai khá hiệu quả cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của hội viên, phụ nữ trên địa bàn, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Huyện CưM’gar còn khoảng 2.500 gia đình cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở (20/01/2016)

Qua hơn 3 năm triển khai Công văn số 258 – CV/HU, ngày 23/5/2012 của Ban Thường vụ huyện ủy về tiết kiệm ủng hộ 1.000 đồng/ngày/người để xây dựng quỹ vì người nghèo...

Huyện Cư M'gar: thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác (26/05/2015)

Ban Thường vụ Huyện ủy Cư M’gar vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hiển thị 51 - 60 of 60 kết quả.
Số bài trên trang 10
của 6

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn