THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Đình Viên

Bí thư Huyện ủy

0913447042

 

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Lê Nam Cao

Phó Bí thư Huyện ủy

0903530064

 caoln@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nay H'nan

Phó Bí thư Huyện ủy

0946015933

 

CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

Ban Tổ chức

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Văn minh

Trưởng ban

 0945247373

minhnv@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Huỳnh Quyết Thắng

Phó Trưởng ban

 0971540508

 

Ban Tuyên giáo

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Huy Anh

Trưởng ban

 

anhnh@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Hoàng Ngọc Kênh

Phó Trưởng ban

0994513539

 

Ban Dân vận

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Tuấn Ngọc

Phó Trưởng ban

 0983834279

 ngoctt@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Y Ben Êban

Phó Trưởng ban

01669640280

 

Ủy ban Kiểm tra

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Phạm Đức Hạnh

Chủ nhiệm

0986640080

 

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Bành Trọng Thế

Phó Chủ nhiệm

0903565416

 

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Văn Sỹ

Phó Chủ nhiệm

 

 

Văn phòng Huyện ủy

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Hoàng Viết Cát

Chánh Văn phòng

 0914333755

 

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Thị Là

Phó Chánh văn phòng

01646532348

 

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Lê Quang Hoàng Ngọc

Phó Chánh văn phòng

 

 

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn