Hội CCB xã Cư Suê xây dựng quỹ “Giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo” được thêm 19 triệu đồng (14/12/2018)

Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội Cựu chiến binh xã Cư Suê tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo bền vững.

Hội Cựu chiến binh xã Cư Suê đã chủ động phối hợp với Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân các nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hội viên vay phát triển kinh tế với tổng dư nợ đến nay đạt hơn 02 tỷ đồng. Ngoài ra Hội Cựu chiến binh xã Cư Suê còn vận động hội viên xây dựng quỹ "giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo" ở các Chi hội được thêm 19 triệu đồng, nâng tổng nguồn quỹ do Hội vận động tại chỗ đạt hơn 261,6 triệu đồng và đã giúp cho hàng chục lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay đầu tư phát triển sản xuất.

Từ những hoạt động tình nghĩa này, nhiều gia đình hội viên cựu chiến binh ở xã Cư Suê, nhất là hội viên người đồng bào dân tộc thiểu số đã có thêm điều kiện để vươn lên thoát nghèo. Nên đến nay Hội Cựu chiến binh xã Cư Suê chỉ còn 01 trường hợp gia đình hội viên thuộc diện hộ nghèo./.

S.Pa

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn