Huyện Cư M'gar đẩy mạnh mô hình phát triển kinh tế tập thể (03/01/2019)

Hiện nay huyện Cư M'gar có 21 hợp tác xã, trong đó có 20 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và 01 hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh tổng hợp. Trong năm 2018 huyện Cư M'gar đã thành lập mới được 03 hợp tác xã ở thị trấn Quảng Phú, xã Ea Drơng và ở xã Ea M'nang. Hiện nay các hợp tác xã trên địa bàn huyện (được chuyển đổi và thành lập mới) đều hoạt động theo Luật Hợp tác xã (năm 2012) và từng bước hoạt động hiệu quả. Điển hình  như: Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ Công Bằng xã Ea Kiết và xã Cư DliêM'nông tham gia sản xuất kinh doanh cà phê bền vững hàng năm có lợi nhuận từ 04 đến 05 tỷ đồng.

Ngoài ra đến nay huyện Cư M'gar còn có 27 trang trại trồng trọt chăn nuôi tổng hợp; 42 trang trại chăn nuôi tập trung quy mô công nghiệp, trong đó có 02 trang trại chăn nuôi bò, 16 trang trại chăn nuôi heo theo phương thức hữu cơ và 24 trang trại chăn nuôi gà theo phương thức liên kiết chuỗi, áp dụng công nghệ cao.

Nhìn chung phát triển kinh tế tập thể và kinh tế trang trại hiện nay ở huyện Cư M'gar đang có xu hướng phát triển nhanh về số lượng, quy mô và giá trị sản phẩm hàng hóa. Hầu hết đều có sự chuyển đổi mạnh về cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước hoạt động theo phương thức liên kiết chuỗi, áp dụng công nghệ cao, đa dạng hóa sản phẩm gắn với nhu cầu tiêu thụ của thị trường./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn