Huyện Cư M'gar thu ngân sách Nhà nước được hơn 123,4 tỷ đồng (31/10/2019)

Với việc triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp của cấp ủy, chính quyền và ngành thuế - thời gian qua công tác thu ngân sách Nhà nước ở huyện Cư M'gar không những đạt mà còn vượt chỉ tiêu so với dự toán được giao.

Riêng từ ngày 10 đến ngày 23/10/2019, toàn huyện đã thu được gần 6,5 tỷ đồng tiền thuế các loại. Như vậy từ đầu năm 2019 đến nay huyện Cư M'gar đã triển khai công tác thu ngân sách Nhà nước được hơn 123,4 tỷ đồng, đạt 107,7% dự toán tỉnh giao và bằng 104,1% dự toán HĐND huyện giao cả năm. Trong đó công tác thu thuế, phí và lệ phí được hơn 87,3 tỷ đồng (đạt 107,8% dự toán), thu bằng biện pháp tài chính được hơn 36,1 tỷ đồng (đạt 107,6% dư toán tỉnh giao).

Đến nay công tác thu ngân sách Nhà nước tuy đã đạt và vượt so với dự toán cả năm, nhưng hiện nay huyện Cư M'gar tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thu, trong đó triển khai các giải pháp quyết liệt hơn vào những tháng cuối năm để tiến hành thu hồi thuế đối với các trường hợp tồn nợ đọng thuế kéo dài và tăng cường chống thất thu trên khâu lưu thông… ./.

 

 

-S.Pa-

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn