Xã Cư Suê có thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm (12/10/2018)

Với sự quan tâm của cấp ủy Đảng-chính quyền địa phương và sự cần cù, đoàn kết hỗ trợ giúp nhau trong sản xuất – những năm gần đây đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân xã Cư Suê không ngừng được cải thiện.

Nếu như năm 2011 xã Cư Suê có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,8% thì đến nay con số này đã giảm xuống còn 5,2%, đưa bình quân thu nhập đầu người hàng năm đạt 35 triệu đồng. Được biết để nâng cao giá trị sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững - từ năm 2011 đến nay, xã Cư Suê đã phối hợp mở được 06 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với trên 201 người tham gia; tổ chức được 50 buổi tập huấn, hướng dẫn chuyển giao các tiến bộ KHKT-công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi thu hút hàng ngàn lượt người dân tham gia tìm hiểu để áp dụng vào sản xuất. Ngoài ra xã Cư Suê còn phối hợp với Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; liên kết hợp tác với các doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu nông sản, bảo đảm đầu ra ổn định cho người nông dân…

Được biết đến nay xã Cư Suê có 01 hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh; 18 trang trại chăn nuôi liên kết với các với doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao có sự đầu tư và sản xuất theo quy mô lớn… ./.

S.Pa

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn