Xã Ea Drơng tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế (10/10/2018)

Từ đầu năm 2018 đến nay xã Ea Drơng tiếp tục triển khai thực hiện nhiều hoạt động giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Xã Ea Drơng đã vận động thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp nhằm bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho xã viên. Xã Ea Drơng còn phối hợp với các doanh nghiệp liên kết xây dựng mô hình sản xuất cà phê bền vững với 50 hộ gia đình tham gia để nâng giá trị sản phẩm. Ngoài ra xã Ea Drơng còn huy động từ mô hình "nuôi heo đất tiết kiệm" hỗ trợ xây dựng 08 mô hình chăn nuôi cho hộ nghèo; xây dựng 04 mô hình cải tạo vườn tạp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền hỗ trợ 58 triệu đồng. Đồng thời chủ động phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên huyện mở lớp đào tạo nghề phổ thông cho lao động nông thôn với 25 học viên theo học.

Song song với các hoạt động đó xã Ea Drơng còn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ chuyển giao các tiến bộ KHKT-công nghệ và định hướng cho đồng bào phát triển kinh tế theo hướng bền vững, xây dựng các mô hình đa cây, đa con, nâng cao thu nhập để từng bước hoàn thiện tiêu chí về hộ nghèo trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

H Xiu

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn