Xã Ea Drơng tích cực trong công tác hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập (19/02/2020)

Với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, từ một xã nghèo của huyện Cư M'gar, đến nay đời sống của nhân dân xã Ea Drơng không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu hàng năm đạt khoản 38 triệu đồng.

Là địa bàn thuần nông – thời gian qua xã Ea Drơng đã huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, nhất là hoạt động  phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Với sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, đến nay phần lớn nhân dân xã Ea Drơng đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng KHKT vào sản xuất để nâng cao thu nhập. Riêng trong năm 2018 và 2019, xã Ea Drơng đã phát triển được 03 trang trại chăn nuôi áp dụng công nghệ cao và 01 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp hoạt động khá hiệu quả. Đặc biệt từ năm 2011 đến nay xã Ea Drơng đã phối hợp mở được 05 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng tỷ lệ số lao động trên địa bàn đã qua đào tạo đạt khoảng 50%. Cùng với đó các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, cũng có bước phát triển khá… Nên đến nay xã Ea Drơng chỉ còn 123 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4% và 343 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 11,1% so với tổng số hộ trên địa bàn ./.

 

H'Xiu Êban

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn