Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar tại Trụ sở Tiếp công dân huyện năm 2018 (09/08/2017)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

UBND huyện Cư M'gar thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện như sau:

1. Thời gian: Định kỳ vào ngày 10 và 20 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo).

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 – 11 giờ 00

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 – 16 giờ 30

2. Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Cư M'gar.

Trường hợp do yêu cầu công tác, Chủ tịch UBND huyện không thể tiếp công dân theo lịch thì ủy quyền lại cho một đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thay.

Xem, tải tại đây

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn