ỦY BAN MTTQ VN HUYỆN

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Văn Danh

Chủ tịch

 

 

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Lê Giang Nam

Phó Chủ tịch

 

 

HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Tấn Hiển

Chủ tịch

 

 

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Y Minh Niê

Phó Chủ tịch

 

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Công Khương

Chủ tịch

0982360070

 

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

K Sor Hor

Phó Chủ tịch

0983534622

 

HỘI PHỤ NỮ

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Lê Thị Thu Hiền

Chủ tịch

0888592239

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

H'Lúi Niê

Phó Chủ tịch

0979831658

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Lê Thị Ngân Thảo

Phó Chủ tịch

0983159557

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Thị Vọng

Chủ tịch

0983980778

nguyenthivongcmg@gmail.com

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Thị Hoài Bảo

Phó Chủ tịch

0942698345

hoaibao1972@gmail.com

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Phạm Thanh Quang

Phó Chủ tịch

0948533555

thanhquangcmg@gmail.com

HUYỆN ĐOÀN

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Y Wal Mlô

Bí thư

0969006279

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Võ Thị Mỹ Trinh

Phó Bí thư

0916700212

 

 

 

 

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn