Tên thủ tục
Cấp thực hiện Lĩnh vực

Hiển thị 21 - 40 of 286 kết quả.
của 15
STT Tên thủ tục Cấp thực hiện Lĩnh vực
21 Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước Cấp Xã - Thị trấn Tài chính
22 Lập Quyết toán ngân sách nhà nước Cấp Xã - Thị trấn Tài chính
23 Lập dự toán ngân sách nhà nước Cấp Xã - Thị trấn Tài chính
24 Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
25 Gia hạn giấy phép xây dựng Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
26 Thay đổi thiết kế đã được duyệt theo giấy phép xây dựng Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
27 Thầm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 các điểm Dân cư nông thôn trên địa bàn các xã Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
28 Thầm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/1000 các điểm Dân cư nông thôn trên địa bàn các xã Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
29 Thẩm định bản vẽ thiết kế thi công - Tổng dự toán công trình Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
30 Thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
31 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình (đối với công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
32 Thủ tục cấp chỉ giới xây dựng các loại công trình xây dựng trên hành lang đường bộ (cấp nước, hệ thống cáp quang, đường dây dẫn điện ...) Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
33 Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
34 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
35 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
36 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở đô thị Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
37 Thủ tục cấp giấy phép đào đường, đào vỉa hè Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
38 Thủ tục cấp phép xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
39 Thủ tục thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
40 Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
Hiển thị 21 - 40 of 286 kết quả.
của 15

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn