Tên thủ tục Xác nhận đơn xin đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất sáng đất để xây dựng đối với trường hợp phải xin phép
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Xác nhận đơn xin đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất  sáng đất để xây dựng đối với trường hợp phải xin phép

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân hoặc tổ chức đang sử dụng đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất để xây dựng, phải nộp một số giấy tờ sau: Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy phép được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho xây dựng.

Bước 2: Cán bộ địa chính tiếp nhận, kiểm tra quy hoạch và nếu đúng thì hướng dẫn lập hồ sơ, trích lục thửa đất có ghi rõ diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Trình Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn ký và tổng hợp nộp về Văn phòng đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đật huyện, thị xã, thành phố xem xét giải quyết cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất  theo yêu cầu cho công dân hoặc tổ  chức.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn xin chuyển đổi chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy phép được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho xây dựng; Tờ khai nộp tiền sử dụng đất; Tờ khai nộp lệ phí trước bạ; Hồ sơ trích lục thửa đất và vị trí cần chuyển đổi mục đích sử dụng; Số lượng hồ sơ 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (Mẫu số 11/ĐK); Tờ khai nộp tiền sử dụng đất nông nghiệp (Mẫu số: 01/TSDĐ); Tờ khai nộp lệ phí trước bạ (Mẫu số: 01/LPTB).

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hoàn chỉnh, ký xác nhận và chuyển hồ sơ về Văn phòng đăng ký cấp QSDĐ Thành phố xem xét giải quyết.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đất đai năm 2003, ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định số  84/2007/NĐ-CP, ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn