Tên thủ tục Miễn giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách theo quyết định 117, 118, 1150
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Miễn giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách theo quyết định 117, 118, 1150

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hợp lệ đúng theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cán bộ công chức của phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ theo trình tự quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì nhận và viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ công chức hướng dẫn làm lại kịp thời. Thời gian nộp sáng từ 7h00 đến 11h00 chiều từ 13h30 đến 17h00. UBND huyện, thị xã, thành phố tham mưu đề nghị tỉnh xem xét giải quyết.

Bước 3: Trả và Nhận kết quả tại Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần hồ sơ: Đơn xin hỗ trợ làm nhà của đối tượng. Biên bản kiểm tra xã, phường, thị trấn. Biên bản họp xét của huyện, thị xã, thành phố. Tờ trình đề nghị của UBND huyện, thị xã, thành phố. Số lượng hồ sơ 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở.

- Quyết định số 118/1996/QĐ-TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở.

- Quyết định số 54/2005/QĐ-UBND ngày 9/9/2005 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc quy định hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn