Tên thủ tục Lập Quyết toán ngân sách nhà nước
Cấp thực hiện Cấp Xã - Thị trấn
Lĩnh vực Tài chính

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Lập Quyết toán ngân sách nhà nước

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Căn cứ báo cáo thu, chi hàng tháng trong năm có xác nhận của kho bạc nhà nước huyện, thị xã, thành phố.

Bước 2: Sau ngày 31/12 tiến hành khoá sổ sách kế toán, tài chính kế toán xã làm bảng tổng hợp Quyết toán thu, chi ngân sách nộp kho bạc nhà nước huyện, thị xã, thành phố.

Bước 3: Sau khi đối chiếu khớp số liệu, kho bạc nhà nước  huyện, thị xã, thành phố ký xác nhận bảng quyết toán.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Bảng tổng hợp quyết toán thu và chi ngân sách; Số lượng hồ sơ 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc .

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) : Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn