Tên thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Xây dựng - Quản lý đô thị

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Gia hạn giấy phép xây dựng

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người có nhu cầu gia hạn giấy phép xây dựng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ  tại UBND xã, phường, thị trấn trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ  tại UBND xã, phường, thị trấn trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (viết tay); Bản chính giấy phép xây dựng.

d) Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g)  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

h)  Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng gia hạn.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định 34/QĐ-UBND ngày 05/09/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định về quy trình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn